Looking for an exclusive venue for your Carp fishing in France? At L’Angottiere we offer quality French Carp fishing with a choice of superb accommodation set in quiet surroundings.

What our customers say

carp capture fishing in france. L'angottiere carp fishery Craig Ross
29 May 2021

And we thought last year couldn't be beaten!! What a fantastic week again! The weather tried to beat us for the first half of the week but we battled through to a glorious second half and the fish didn't mind anyway! We had 32 fish to over 47lb and a full set of PB's yet again! This has been a welcome respite from this crazy Covid world and we'd recommend anyone to make the effort if they can. If anything, our journey here was smoother than last year. Graham and Clare have gone way beyond again to make our stay perfect. Dare I say the food was even better than last year with the addition of the home made sausages. The beakfast is to die for!! We've already secured our next 2 visits and can't wait to return. Craig, Gordon Chez and Ryan x

carp capture fishing in france. L'angottiere carp fishery Stefan De Heer
22 May 2021

Omdat we voor het eerst met vrouw en onze baby’s op visvakantie gingen kozen we voor een viswater met een luxe huis.
En wat hebben we met z’n 6en een leuke week gehad!
Na een hartelijk ontvangst kregen we een rondleiding door het huis en langs het meer. Het viel ons op dat alles tot in de puntjes verzorgd was. Herhaaldelijk zeiden we tegen elkaar “Wat een passie!”
Het huis met twee slaapkamers, een badkamer etc. is heel gezellig en geeft echt het gevoel van een verblijf in Frankrijk. Omdat we de nachten niet heel veel vingen en overdags flink wat vissen haakten hebben we een aantal nachten ‘thuis’ geslapen. S’morgens een lekker ontbijtje en juist deze combi maakte het eigenlijk een hele ontspannen en gezellige vakantie.
Na het ontbijt gingen wij vanaf de mooie stekken achter de prachtige karpers aan en de vrouwen genoten van het zonnetje, hun ‘haak’werk🧶 en de hot tub👙!
De visweek verliep ‘formidable’! Allereerst zou het héél de week gaan regenen, maar werden we veelal verrast door een wolkje en een zonnetje ⛅️ En wat betreft de visvangsten hebben we het echt ‘magnefique’ getroffen!
-42 stuk voor stuk prachtige vissen!
-Vier 20kg+ vissen! (Helaas 2 gedubbeld)
-Grootste 21,7kg!
-25 van de 42 boven de 15kg!
Special thanks to Graham and Claire!
Fantastische mensen: Graham heeft er alles aan gedaan om ons te ontzorgen. Hij was betrokken, maar absoluut niet te betrokken. Niks was te gek, je appte en hij kwam (het zij voor een mooie vis, om te faciliteren met scheppen van een vis, om nieuw voer te bereiden/brengen, om een voerbootje te brengen toen die van ons ermee stopte, om eind van de week de spullen op te halen en naar de auto te brengen, etc.)
Claire heeft een lekker ontbijtje en een heerlijke avondmaaltijd voor ons bereid en was ook erg vriendelijk.
Oké dit verhaal klinkt misschien tè très bien, daarom 1 catastrofe: ze zitten zo vol dat je veel te lang moet wachten om terug te komen! 😁
Een vriendelijke groet,
Stefan, Marlise, Maurits, Thera, and the baby’s (Lars & Laurèn)

Because we went on a fishing holiday with our wife and our babies for the first time, we opted for a fishing water with a luxurious house.
And what a fun week we had with the 6 of us!
After a warm welcome we were given a tour of the house and along the lake. We noticed that everything was taken care of down to the last detail. We repeatedly said to each other “What a passion!”
The house with two bedrooms, a bathroom etc. is very cozy and really gives the feeling of staying in France. Because we didn't catch a lot at night and hooked a lot of fish during the day, we slept 'at home' for a few nights. A nice breakfast in the morning and this combination actually made it a very relaxing and enjoyable holiday.
After breakfast we went after the beautiful carp from the beautiful swims and the women enjoyed the sun, their 'crochet' work and the hot tub !
The fishing week went 'formidable'! First of all, it was going to rain all week, but we were often surprised by a cloud and a sun ⛅️ And as far as the fish catches are concerned, we really hit it 'magnefique'!
-42 all beautiful fish!
-Four 20kg+ fish! (Unfortunately 2 doubled)
-Largest 21.7kg!
-25 out of 42 over 15kg!
Special thanks to Graham and Claire!
Fantastic people: Graham has done everything he can to unburden us. He was involved, but definitely not too involved. Nothing was too crazy, you texted and he came (be it for a nice fish, to facilitate scooping a fish, to prepare/bring new food, to bring a bait boat when ours stopped, to end pick up and take to the car during the week, etc.)
Claire prepared a nice breakfast and a lovely evening meal for us and was also very friendly.
Okay this story may sound too très bien, therefore 1 catastrophe: they are so full that you have to wait way too long to come back! 😁
A friendly greeting,
Stefan, Marlise, Maurits, Thera, and the babies (Lars & Laurèn)

GATHEMO WEATHER
© 2021 L'Angotierre Carp Fishery | Siret No. 81910148600010 | T & C's
Web Design and Development by Eldo Web Design.